+989129218622 artancompany22@gmail.com

آیا در شهرهایی مانند اصفهان فروشگاه های اره باغبانی برقی با ارائه گارانتی معتبر فعال هستند؟
فروشگاه های مختلفی در کشور توزیع ابزار برقی باغداری و کشاورزی مثل اره باغبانی را بر عهده دارند. اما در شهر های بزرگ با داشتن پتانسیل کشاورزی بالا مثل اصفهان این فروشگاه ها فعال تر و البته با خدمات بیشتر هستند. ارائه خدمات پس از فروش، ارائه قطعات یدکی و نیز سرویس و تعویض در چنین فروشگاه هایی باید انجام شود.