+989129218622 artancompany22@gmail.com

فروشگاه اره باغبانی زنجیری می تواند نمونه های ارزان را به طور مستقیم برای مراکز پخش در تعداد نامحدود بفرستد.
همان طور که از نام اره باغبانی زنجیری مشخص است، دارای زنجیری می باشد که در برخی مدل ها حتی دو زنجیره هم هست. این نوع اره ها در مصارف مختلفی مثل، باغبانی و هرس ها، جنگداری و چوب بری ها کارایی بیشتر دارند. ارزان بودن اره های زنجیری بسته به مارک، سایز تیغه و البته شاید حجم موتور آن هم باشد.