+989129218622 artancompany22@gmail.com

فروشگاه اره باغبانی شارژی کره ای ارسال بار را به کل کشور دارد که این یعنی دسترسی به آن در کل کشور ممکن خواهد بود.
شارژی بودن برای کاربران در اغلب ابزار باغبانی مثل اره و یا قیچی به معنای این است که می توان این ابزار را با صرف انرژی کمتر برای کارهای سنگین استفاه کرد. اره باغبانی شارژی وزن زیادی هم ندارد و چون می توان راحت آن را کنترل نمود، بهتر است که اگر مهارت زیاد بالایی ندارید به جای اره های زنجیری و موتوری از آن ها استفاده کنید. نمونه های کره ای و ایتالیایی از این ابزار هم اکنون در فروشگاه ها پخش و عرضه دارد.