+989129218622 artancompany22@gmail.com

فروشگاه اره باغبانی در شهر های بزرگی چون تبریز انواع برند ها مثل واستر را عرضه می کند.
شاید اغلب مدل های اره باغبانی برند واستر را با دسته پلاستیکی مشکی راه راه همراه با رگه های زرد دیده باشید. اما در فروشگاه هایی که در شهر های بزرگی چون تبریز، عرضه اره باغبانی و ابزار آلات دستی انجام می شود، می توان اره باغبانی واستر را با دسته چوبی و همراه با غلاف هم خریداری نمود. یکی از مشخصات این برند داشتن دنده های مثلثی شکل است.