+989129218622 artancompany22@gmail.com

یکی از انواع اره باغبانی که در این فروشگاه ارائه می شود، نمونه های زنجیری است.
اره باغبانی زنجیری به دلیل داشتن همین زنجیر دارای وزن بیشتری نسبت به زمانی است که زنجیر نباشد. اما همین مشخصه به علاوه سرعت کاری اره زنجیری سبب می شود،تا کاربر نیازمند مهارت های اولیه هم در نحوه کار و هم در مورد موارد ایمنی آن باشد. فروشگاه های فعال در این زمینه آن ها را با دفترچه راهنما، گارانتی و البته هشدارهای ایمنی عرضه می کنند.