+989129218622 artancompany22@gmail.com

فروشگاه انواع قیچی باغبانی دسته بلند، مارک های مختلفی را ارائه می کند که متناسب با کشور سازنده قیمت متفاوتی دارند.
قیچی باغبانی دسته بلند، یکی از مدل هایی است که به دلیل این که ابعاد بزرگی دارد و در وزن هم سنگین تر است، باید در حین کار با دو دست آن را کنترل کنید. اما فروشگاه هایی که ابزار باغبانی مثل قیچی باغبانی را عرضه می کنند، حتی در یک مدل با مشخصات مشابه قیمت های متنوع خواهند داشت. زیرا کشور هایی مانند تایوان با کشوری چون آلمان در کیفیت و دوام فرق دارند.