+989129218622 artancompany22@gmail.com

انواع قیچی های باغبانی که در فروشگاه ها عرضه می شوند دارای کاربرد های مختلف از جمله انجام عملیات پیوند هستند، که البته در ظاهر هم متفاوت می باشند.
در کشاورزی و باغبانی نیاز به عملیات پیوند برای گیاهان مختلف است. حتی درختان میوه از پیوند دو مدل و نژاد گاهاً باردهی دارند که محصولاتی خوشمزه و زیبا و با کیفیت بالاتر را عرضه می کنند.اما پیوند زندن هم نیاز به قیچی مخصوص دارد که تیغه هایی هم برای برش شاخه و هم برای پیوند دارند. در فروشگاه های کشور انواع تایوانی و برند های مختلف با این کاربرد از قیچی باغبانی را می توان تهیه نمود.