+989129218622 artancompany22@gmail.com

در این فروشگاه انواع ماشین چمن زن بنزینی را می توان از مارک های مختلف تهیه نمود که هر یک برند خاص خود را دارد.
بنزینی بودن ماشین های چمن زنی یعنی سوخت مورد نیاز برای حرکت این نوع از چمن زن ها و نیز حرکت تیغه ها را می توان با کمک انرژی حاصل از این بنزین داشت. فروشگاه هایی که انواع چمن زن را دارا هستند،قطعاً نیاز به این دارند که اطلاعات دقیق از نوع استفاده شما داشته باشند، تا ظرفیت مناسب و دستگاه متناسب با نیازتان را خریداری کنند. چمن زن های بنزینی دارای مخزن برای جمع آوری چمن ها هم هستند.