+989129218622 artancompany22@gmail.com

در این فروشگاه اینترنتی انواع برند های اره باغبانی مانند ماکیتا در مدل های مختلف عرضه می شود و در نتیجه ارسال سراسری هم امکان پذیر است.
ماکیتا یکی از برند هایی است که البته برخی با وجودی که می دانند تنها موتور ژاپن دارد، آن را ژاپنی معرفی می کنند. اره های باغبانی این برند بیشتر برقی بوده و مدل های شمشاد زن دو لبه آن دارای لبه دو طرفه می باشد. همچنین ترمز در این نوع از اره ها الکتریکی است. فروشگاه های اینترنتی می توانند مدل های جدید این مارک را هم غعرضه کنند.