+989129218622 artancompany22@gmail.com

فروشگاه اینترنتی قیچی باغبانی برگر در حال حاضر مدل های جدید را هم عمده عرضه می کند و ارسال نمونه منوط به پرداخت قیمت مصرف کننده است.
فروشگاه های اینترنتی گاهاً کارشان فروش جزئی محصول می باشد. اما نکته مهم این است که در برخی فروشگاه ها بیشتر فروش عمده مد نظر می باشد. قیچی باغبانی برگر شاید در سایت های مختلف عرضه شوند، اما برند هایی که نمایندگی وارد کننده معتبر دارند، مثل برگر ارسال عمده را مد نظر قرار داده اند. در این روش اغلب برای همکاران شرایط تخفیف با درصد مناسب ارائه می گردد.
قیچی باغبانی برگر با دسته قرمز و البته تیغه های پر کربن و مقاوم تولید می شود که طول عمر را هم افزایش می دهد.

منبع: سایت باغبانی ها