+989129218622 artancompany22@gmail.com

در این فروشگاه اینترنتی انواع قیچی باغبانی میوه چین را می توان تهیه نمود که دارای سبد هم هستند.
هر چند میوه هایی مانند پرتقال را می توان با قیچی باغبانی سبدی میوه چین دسته بلند از درخت به سادگی چید، اما نمونه ای از قیچی های باغبانی هستند که دارای دسته کوتاه و نوک باریک دراز هستند. در فروشگاه های اینترنتی انواع مختلف از این نوع قیچی ها وجود دارد که بعضاً با نرخ تخفیفی برای خرید تعداد بالا عرضه می گردند.