+989129218622 artancompany22@gmail.com

فروشگاه اینترنتی برای ابزار باغبانی مانند چمن زن مدل های کوچک و دستی را هم عرضه می کند تا مصرف کننده های مختلف بتوانند از این دستگاه های کاربردی بهترین استفاده را ببرند.
چمن زن هایی در بازار وجود دارند که عرض برش کم دارند. ابعاد خود دستگاه هم کم است و در نتیجه فضای زیادی را نمی گیرند. این چمن زن ها که برای زمین هایک متر از 300 متر مناسب هستند، در فروشگاه های اینترنتی هم عرضه جزئی و عمده انجام میشود.البته در برخی از مدل های چمن زن دستی عرض برش تا 40 سانت هم می رسد. ولی به هر حال نمی توان انواع کوچک را برای زمین های بزرگ استفاده کرد.