+989129218622 artancompany22@gmail.com

در این فروشگاه مدل هایی از بهترین قیچی باغبانی چمن زنی هم عرضه شده است که بهترین انتخاب برای یک باغچه یا گلدان چمن کاری است.
قیچی ها همواره برای برش قطعات مختلف از چوب گرفته تا پارچه استفاده می شده اند. اما ما قیچی چمن زنی هم داریم که همان مکانیزم قیچی های معمولی را با طراحی خاص در نوع دسته و تیغه دارد. این قیچی ها می توانند برای گلدان یا باغچه ای کوچکی که چمن کاشته اید، استفاده شوند و به رشد بیشتر و شادابی چمن هایتان کمک کنند.