+989129218622 artancompany22@gmail.com

فروشگاه بهترین چمن زن بنزینی مدل های بدون گیربکس را هم عرضه می کند. منتها باید دید برای شما کدام نمونه مناسب تر است؟
گیربکس در حقیقت وسیله ای است که در ماشین آلات مختلف قدرت موتور را به چرخ ها منتقل می کند تا کاربر بتواند ماشین را به راه بیندازد. قدرت مانور در دستگاه های دارای گیربکس بیشتر است. اما خب مثلاً چمن زن بدون گیربکس هم هست که برای زمین های هموار بهترین کارایی را دارد. حتی وجود شیب در زمین هم نمی تواند راندمان این مدل را کاهش دهد.نمونه های چمن زن بنزینی در زمین های نسبتاً بزرگ مورد توصیه هستند.