+989129218622 artancompany22@gmail.com

در فروشگاه های معتبری که عرضه عمده و مستقیم ابزار هایی مانند اره باغبانی از برند هایی چون برگر آلمان را دارند،قیمت ها ارزان تر از بازار است.
ارزان بودن در مورد یک برند شناخته شده در بازار مثل برگر بیشتر به این معنی است که شما خرید خود را از فروشگاه دست اولی انجام می دهید که واسطی در کار نیست. برگر آلمان کیفیت خود را کاهش نداده که قیمتش ارزان شود. در عین حال خرید عمده به طور طبیعی دارای تخفیف هم هست. اما درصد تخفیف برای هر تعداد حتی در مورد اره باغبانی برگر هم متفاوت است.