+989129218622 artancompany22@gmail.com

فروشگاه های ابزار باغبانی به صورت عمده انواع برند های قیچی باغبانی ژاپنی مثل ارس را در حال توزیع و پخش دارند.
فروشگاه هایی که ابزار آلات عرضه میکنند، میتوانند مدل های مختلفی از قیچی ها مانند قیچی باغبانی را هم داشته باشند. این قیچی باغبانی تیغه های متحرک و ثابتی دارد که برای بریدن شاخه درختان، گیاهان و گل ها هم به شکل خشک و هم تر بسته به مدل مناسب می باشد. ارس از جمله برند هایی است که در بسیاری از فروشگاه های کشور، عمده در دسترس می باشد.