+989129218622 artancompany22@gmail.com

در این فروشگاه عمده فعالیت مربوط به ارائه انواع قیچی باغبانی هرس است که تنوع مارک و مدل هم ارائه می شود.

قیچی باغبانی هرس همیشه مورد نیاز کشاورز و باغدار بوده است.

زیرا این نوع قیچی ها در رشد و ایجاد اعتدال قسمت هایی از درختان مثل شاخه و برگ ها با ریشه موثر هستند.

در این فروشگاه مدل های متنوعی از برند های تایوانی، آلمانی و ژاپنی برای ایجاد حس مقایسه گری خریدارن ارائه شده تا متناسب با کیفیت خرید کنند.