+989129218622 artancompany22@gmail.com

در فروشگاه های معتبر می توان ماشین چمن زن تراکتوری ایتالیایی را هم مشاهده کرد که البته خدمات لازم را هم می دهند.
چمن زن تراکتوری یک نوع بزرگ از انواع ماشین های فضای سبز است که البته در بازار مارک های مختلف ایتالیایی، آلمانی و چینی دارد. هر چند نمونه های چینی دارای پشتیبانی لوازم و قطعات یدکی هستند، ولی چون عرض برش کمی دارند و یا استحکام بدنه شان ضعیف تر است، می تواند ارزان تر از انواع ایتالیایی باشد. که در فروشگاه ها بیشتر برای افراد پیمانکار مورد پیشنهاد می باشند. نمونه های ایتالیایی البته خدمات پس از فروش دارند که با سرویس آن ها در زمان مناسب می توانید، عمر قطعات و ماشین را هم افزایش دهید.

منبع: سایت باغبانی ها