+989129218622 artancompany22@gmail.com

در فروشگاه های معتبر برند های مختلفی از چمن زن مثل ورتکس عرضه می شود که این ماشین ها را می توان با شرایط ویژه تهیه نمود.
فروشگاه هایی که ابزار فضای سبز می فروشند، در هر شهری به تعداد محدود فعالیت دارند. شاید یک دلیلش این باشد، که سرمایه زیادی برای راه اندازی چنین فروشگاه هایی نیاز است. اما در برخی از آن ها می توان مارک های معروف مثل ورتکس را دید، که البته یا نمایندگی هستند و یا شعبه ای از نمایندگی آن برند. ورتکس دارای شاسی آلومینیومی و بدنه ای پلی اتیلنی است و ساخت کمپانی ژاپنی می باشد.