+989129218622 artancompany22@gmail.com

در این مرکز انواع ابزار و ادوات باغبانی برگر عرضه شده اند که خوشبختانه قیمت رقابتی را دارا است.
یک کشاورزی و باغبانی موثر این روز ها مستلزم داشتن ادوات و ابزارهای مدرنی است که راندمان بالا و کارایی بهینه داشته باشند. در نتیجه می توان امیدوار بود که حداکثر برداشت را از هر میزان زمین داشت. برگر آلمان از برند هایی است که در ادوات دستی ابزار باغبانی کاملاً شناخته شده در کل جهان می باشد و در ایران هم فروش آن توسط نمایندگی هایش خواهد بود.