+989129218622 artancompany22@gmail.com

فروش اره باغبانی تاشو در شرایط عرضه مستقیم ارزان تر خواهد بود و در نتیجه این امر سبب می شود که حاشیه های سود بالاتر رود.
اره باغبانی مدل بندی دارد. و البته هر چند می توان کارهای عمومی را با اغلب مدل های آن انجام داد. گاهی در کاربری خاص برخی مدل ها مناسب تر هستند. در نتیجه تولید و فروش مدل های مختلف مثل تاشو انجام می شود. نمونه های اره باغبانی تاشو هر چند تیغه ثابتی ندارند، با این وجود، باید در زمان باز بودن تیغه در جایش ثابت باشد. در نتیجه برند هایی که نازل های نه چندان محکم دارند، اصلاً مناسب نخواهند بود. این نمونه ها از برند های معتبر و با عرضه مستقیم می تواند ارزان تر از بازار برای مراکز پخش توزیع گردد.

منبع: سایت باغبانی ها