+989129218622 artancompany22@gmail.com

در این مرکز اره باغبانی دستی در سایز های مختلف بزرگ و کوچک فروش دارد. البته فروش عمده خواهد بود.
اره باغبانی جزو ابزار های دستی است که تنها در باغداری و کشاوزی کاربرد ندارند. مثلاً بریدن یک قطعه پلاستیکی و یا بریدن چوب هم با کمک اره انجام می شود. هر چقدر سایز این اره بزرگ تر باشد در هر بار به حرکت در آوردن آن، می توانید مقدار بیشتری از قطعه را برش بزنید و کار برش ساده تر خواهد شد.