+989129218622 artancompany22@gmail.com

فروش اره باغبانی در انواع سامورایی و نیز سایر برند های موجود در بازار با توجه به میزان سفارش شامل تخفیف برای همکار می باشد.

طبیعی است که هر نامی به دلیل خاصی فروش بیشتر و نیز شناخته شده تر دارد و حتی شما را به یاد موضوع خاصی بیندازد. اگر برند باشد. مثلاً مارک سامورایی اغلب افراد را به یاد کشور ژاپن می اندازد.

این مارک واقعاً در ژاپن تولید شده است و فولاد پر کربن در تیغه اش به همراه داشتن انعطاف پذیری مناسب، آن را پر فروش کرده است.

البته تعداد سفارش بیشتر برای فروشگاه ها حتماً تخفیف را به همراه خواهد داشت.