+989129218622 artancompany22@gmail.com

در یک فروش ابزار باغبانی می توان برای اره باغبانی برند های مختلف را پیدا کرد که البته مارک های کشور های آسیای شرقی مثل انواع کره ای هم در آن ها به خوبی حضور دارند.
فروش اره باغبانی و ابزار آلات دستی در ایران به دلیل تولید داخل و نیز واردات منسجمی که از کشور های مختلف انجام می شود، روند خوبی را سپری می کند و البته بازار با کمبود موجودی و افزایش قیمت ناشی از عدم عرضه اره باغبانی کره ای مواجه نیست. تنها چیزی که ممکن است، انواع اره باغبانی کره ای را تحت الشعاع قرار دهد، نمونه های مشابه چینی است که البته در این صورت باید به مراکز فروش معتبر راجعه کنید.

قیمت اره باغبانی در هر برندی با برند دیگر فرق دارد. شاید هزینه های تولید برند ها مشابه باشد. اما برند سازی و کیفیت و کشور سازنده می تواند موثر در نرخ ها باشد. زمان خرید هم برای قیمت ها اثر دارد. در نظر داشته باشید که ارز همیشه نوسان افزایشی داشته و همین باعث می شود که هر ساله قیمت همین ابزار دستی هم بالاتر از گذشته باشد.