+989129218622 artancompany22@gmail.com

این مرکز برای فروش انواع مختلف قیچی باغبانی حرفه ای تخفیفات ویژه ای را در نظر گرفته است. همینطور تخفیف در تعداد بالا نیز در سایت قرار داده شده است.
قیچی باغبانی را باید از فلزات و آلیاژ های بسیار مستحکم و همینطور مقاوم در برابر زنگ زده زدگی ساخت. این نوع قیچی ها همینطور باید با پایه هایی مستحکم به هم متصل شده باشد که اهرم آن با فشار بالا توانایی برش خود را از دست ندهد. از طرفی نیز سبک بودن و همینطور خوش دست بودن قیچی ها از موارد بسیار مهم در ساخت قیچی های باغبانی است.