+989129218622 artancompany22@gmail.com

در این مرکز انواع قیچی های باغبانی فلکو به فروش می رسد که هر مدل مخصوص کاری طراحی شده اند و در نتیجه می توان آن را بسیار مصرفی دانست.
اولین نکته در خرید قیچی فلکو این است که بدانید این برند در تجهیزات باغبانی از سوئیس وارد ایران می شود. قیچی باغبانی فلکو، مدل 5، 7، 11 داشته و هر یک کاربردی دارند. مثلاً مدل فلکو 11 بیشتر برای هرس کردن به کار می رود که تیغه های آن از فولاد sk-5 است، و دارای روکش تفلون می باشد. فروش این برند ها در حالتی که اصل باشند در مراکز معتبر انجام خواهد شد.