+989129218622 artancompany22@gmail.com

فروش انواع قیچی باغبانی سایز کوچک را در فروشگاه های معتبر و نمایندگی های انحصاری می توان انجام داد.
قیچی باغبانی در سایز می تواند متفاوت باشد. مثلاً نمونه های کوچک کمتر از 22 سانت اندازه دارند. این مدل های کوچک در مدل تیغه با هم تفاوت هایی دارند. برخی حتی برای چیدن میوه و برخی هرس گل مورد استفاده هستند. انواع مدل از قیچی باغبانی به همین دلیل مهم می باشد که برخی باغبان های حرفه ای کیفی از انواع قیچی را همواره دنبال خود دارند.