+989129218622 artancompany22@gmail.com

دستگاه های چمن زن خارجی که در مراکز فروش عرضه شده اند، می توانند المانی و با برند های مختلف از این کشور باشند. هر یک مشخصات فنی متفاوتی دارند.
در زمانی که می خواهید قیمت فروش انواع دستگاه های باغبانی مانند چمن زن را با هم مقایسه کنید، نیاز به مشخصات فنی دقیق آن ها دارید. مثلاً اگر برند های آلمانی را با هم مقایسه کنید، از نظر قدرت موتور هم با هم فرق دارند. ممکن است این مشخصه از 1000 وات هم بیشتر باشد که در زمان فروش شما را دچار تردید در خرید مدل می کند.