+989129218622 artancompany22@gmail.com

در مراکز فروش معتبر ابزار باغبانی و فضای سبز، این روز ها دستگاه های چمن زن از مارک های ایتالیایی با موتور بریکس آمریکا عرضه می شوند.
با وجودی که قدرت و کیفیت و کارایی دستگاه های چمن زن وابسته به موتور های آن ها است، اما این روز ها حضور مارک های بی کیفیت بدون خدمات و قطعات پس از فروش مشکل اصلی مصرف کننده ها می باشد. در نتیجه داشتن موتور بریکس از کمپانی های آمریکا و این که مانند برخی مارک های ایتالیایی چون GGP خدمات پس از فروش داشته باشند، در کاهش هزینه های بعدی کمکتان خواهد کرد.