+989129218622 artancompany22@gmail.com

با توجه به این که دستگاه چمن دستی می تواند ارزان تر از انواع دیگر به فروش برسد، متقاضی خاص خود را دارد.
دستگاه های چمن زن دستی دارای طرح ساده و مکانیزم ساده ای برای عمل هستند. در نتیجه کاربر برای این که بتواند با آن کار کند نیاز به آموزش خاصی ندارد. فروش دستگاه های چمن زن دستی به همین دلیل شاید رونق بیشتر هم به دلیل ارزان قیمت بودن داشته باشد. در عین حال شما می توانید ارتفاع برش را بین 15 تا 42 میلی متر تنظیم کنید.