+989129218622 artancompany22@gmail.com

فروش عمده اره باغبانی از انواع تاشو می تواند ارزان تر از بازار باشد، وقتی خرید مستقیم و بدون واسطه داشته باشید.
اره باغبانی تاشو ارزان تر است شاید یکی از دلایل ارزان تر بودن نسبت به انواع تیغه ثابت ابعاد کمتر هم باشد. اما این که بتوان نسبت به بازار مرکز فروش منصف تری یافت بسته به این است که خرید بدون واسطه داشته باشید. اما اره های تاشو باغبانی باید ضامنی مقاوم و تیغه های تیز داشته باشند تا کارایی لازم را دارا بوده و ارزش خرید و استفاده را داشته باشند.