+989129218622 artancompany22@gmail.com

فروش قیچی باغبانی شاخه زن عموماً از نوع دسته بلند است و می توان میله با طول مناسب را برای برخی مدل ها هم متصل نمود.
قیچی های باغبانی این روز ها بسیار متنوع شده اند و دیگر برای هر کاربردی انواع و اقسام برند ها و مدل ها را می توان در مراکز فروش خرید. مثلاً برای شاخه زنی قیچی باغبانی دسته بلند استفاده می شود که این مدل هم در حالت و اندازه تیغه و هم در اندازه دسته متنوع هستند. اما آن چه مسلم است، قیچی های شاخه زن دسته کوتاه مانند انواع هرس نمی توانند داشته باشند.