+989129218622 artancompany22@gmail.com

در این مرکز انواع ماشین چمن زن کوچک آلمانی هم فروش خوبی دارد که برای مصارف خانگی مورد استفاده است.
علت کوچکی برخی از ابزار های باغبانی و فضای سبز مثل چمن زن ها این است که بتوان در وسعت کاری کم هم از آنها استفاده کرد. در حقیقت ماشین چمن زن کوچک نهایتاً یک فضای 150 متر مربعی را می تواند اصلاح نماید. برند های آلمانی موجود در بازار مثل افکو، آلکو و مارک هایی که مثل آینهل تنها تحت لیسانس آلمان تولید می شوند، می توانند در رنج های کیفی و قیمتی مختلف مصرف کننده ها را راضی کنند.