+989129218622 artancompany22@gmail.com

این روز ها اغلب چمن زن های باغبانی دستی بیش از هر مدل دیگر از این ماشین فروش دارد. که به دلیل وسعت زمین های کوچک چمن در ویلا ها یا منازل است.
چمن زن دستی شاید به نوعی انواع مختلف از این ماشین باشد که با برق یا با بنزین هم کار کند. علت دستی بودن هم نوع نیروی رانشی آن است. اما در حال حاضر بیشتر چمن زن دستی ها بدون موتور بوده و ساختار ساده ای دارند. به همین دلیل همان گونه که اشاره شد برای منازل و مساحت های کوچک بهترین گزینه هستند. فروش ماشین چمن زن دستی در مراکز معتبر با مارک های مختلف خواهد بود.و سرویس دهی هم با مرکز فروش یا نمایندگی است.