+989129218622 artancompany22@gmail.com

آیا قیمت ابزار باغبانی آلتونا مانند اره باغبانی اش، ارزان است؟ این برند تولید کدام کشور می باشد؟
گاهی با دانستن پاسخ سوال دوم می توان تا حدودی به پاسخ سوال اول نزدیک شد. مثلاً شاید یکی از ابزاری که زیاد تکنولوژی پیچیده ای در تولید ندارد، اره باغبانی در ابزار کشاورزی و باغداری باشد. اما برند هایی که مثل آلتونا در اسپانیا تولید شده اند، و در نقطه صفر مقایسه به دلیل تأثیرات قیمت ارز، ارزان نخواهند بود.