+989129218622 artancompany22@gmail.com

همانطور که میدانید قیمت انواع ابزار باغبانی مانند قیچی از مارک های اروپایی مثل کمپانی های سوئیس گران است و فلکو از برند های معتبر در این زمینه می باشد.
قیمت کالاها و ابزار مختلف این روزها به قدری نوسانی است که شرکت های توزیع و پخش هر لحظه از افزایش قیمت ها خبر می دهند و در نتیجه کمی فضای اقتصادی سنگین شده است. با این وجود برای کالاهایی مانند قیچی باغبانی فلکو که ساخت شرکت های کشور سوئیس بوده و در کیفیت در بین ابزاری چون قیچی شناخته شده است، ارز دولتی و تک نرخی برای تثبیت قیمت ها می تواند کار گشا باشد.