+989129218622 artancompany22@gmail.com

یکی از انواع قیچی های باغبانی موجود، نمونه های میوه چین است. این مدل ها، انواع کوچک و بزرگ دارد.
میوه چینی به روش دستی هم این روز ها نیازمند ابزارآلاتی است تا میزان برداشت را بهتر کند. زیرا در میوه های مختلف مثل انگور یا مرکبات اگر میوه رسیده باشد، گاهی مشکل می توان آن را سالم از درخت جدا کرد. اما قیچی باغبانی میوه چین در انواع دسته بلند برای میوه های مرتفع و انواع کوچک برای شاخه های پائینی می تواند گزینه مناسبی برای باغداران حرفه ای باشد.