+989129218622 artancompany22@gmail.com

قیمت انواع ماشین چمن زن بسته به این که برند اولیومک باشد، یا مارک دیگر تفاوت دارد. در عین حال در یک برند هم مدل تفاوت در قیمت ایجاد می کند.
قیمت انواع ماشین چمن زن همان طور که گفته شد، در برند و مدل مختلف است. اما مثلاً مارکی مثل اولیومک با مشخصات مشابه با مارک دیگر باز هم تفاوت قیمت هایش به دلیل اعتبار کمپانی سازنده هم می تواند باشد. در حقیقت نام تجاری موضوعی است که قیمت را در این ابزار فضای سبز هم متغیر می کند. چمن زن اولیومک در انواع بنزینی فشاری و نیز مدل های با بدنه آلومینیومی ارائه شده است.