+989129218622 artancompany22@gmail.com

در بازار انواع چمن زن ایرانی و خارجی وجو دارد که هز یک دارای قیمت متنوعی هستند. اما در نظر داشته باشید که کاربرد و کارایی متفاوتی هم دارند.
آیا می دانید چمن زن چیست؟ یکی از دستگاه هایی که در کشاورزی و البته بیشتر باغبانی کاربرد دارد، چمن زن است. این دستگاه به صورت دستی و یا موتوری وجود دارند. با گردش تیغه های خود به کوتاه کردن و برش چمن می پردازد. انواع ایرانی هم البته با قیمت مناسب و راندمان بالا در بازار عرضه شده اند.