+989129218622 artancompany22@gmail.com

قیمت انواع چمن زن بر اساس موتوری یا دستی بودن و حتی در انواع برقی متفاوت خواهد بود. در عین حال جنس بدنه چمن زن هم در قیمت اثر دارد.
قیمت هر کالایی را می توان از روی پارامتری ها مختلف معین کرد. مثلاً در مورد چمن زن، ما انواع مختلفی داریم که هر یک دارای قیمت متفاوتی بر اساس کارایی شان هستند. نمونه های موتوری انواع چمن زن دارای قدرت بر حسب اسب بخار متفاوت هستند که در قیمت آن ها اثر دارد. ممکن است یک مارک از یک کشور به همین دلیل دارای قیمت های ارزان تر یا گران تر باشد که بسته به کار آرایی باید خرید تان را انجام دهید.