+989129218622 artancompany22@gmail.com

یکی از بهترین اره های باغبانی برقی که قیمت خوبی هم در بازار دارد، از تولیدات کمپانی های ژاپنی است.
بهترین اره باغبانی برقی در عین حال که دارای ترمز ایمنی برای مواقع ضروری است، امکان حمل ساده ای هم دارد. این نوع اره های باغبانی می توانند دارای زنجیر هم باشند و بسته به مدل امکان بریدن شاخه های با قطر مختلف در باغ یا حتی جنگل را دارند. قیمت مدل های ژاپنی یا آلمانی را کمپانی وارد کننده بر اساس رقابت بازار و هزینه های تمام شده اش اعلام می کند. این کمپانی ها خودشان نیز غالباً تأمین قطعات یدکی و گارانتی را می کنند.