+989129218622 artancompany22@gmail.com

بهترین اره باغبانی دستی که در بازار تا کنون به شما معرفی شده، دارای چه مارکی است؟ قیمت آن چه رنجی بوده است؟
بهترین بودن همیشه همراه با قیمت بیشتر هم بوده است. به ندرت می توان امیدوار بود که کیفیت بالا را ارزان قیمت بفروشند، مگر این که آفر خاصی مطرح باشد. اما در مورد اره باغبانی دستی کیفیت تیغه بسیار مهم است. زیرا دندانه ها علاوه این که تیز هستند، باید بتوانند الیافی که به دلیل برش بر شاخه ایجاد می شود، را سریع و راحت قطع کنند. در نتیجه جنس تیغه و تکنولوژی ساخت می تواند راز ماندگاری آن ها باشد. مارک هایی مثل برگر و یا آلتونا جزو بهترین اره های باغبانی موجود در بازار کشور هستند.