+989129218622 artancompany22@gmail.com

آیا می دانید قیمت بهترین قیچی باغبانی شاخه زن چقدر است؟ این نوع قیچی ها دارای چه پارامتر هایی هستند؟
شاید بهترین بودن در انواع قیچی باغبانی این باشد که برای هرس هر نوع شاخه ای خوب باشند. اما حقیقت این است که مکانیزم طراحی قیچی ها به گونه ای است که تنها برای کاربرد خاصشان مناسب عمل می کنند. مثلاً برخی برای شاخه های زنده و تازه اند و برخی برای شاخه های خشک. نمونه های شاخه زن با دسته های بلند هستند و اگر از نوع گیربکسی باشند می توانند تا 3.5 برابر قدرت شما را در برش ها بیشتر کنند.