+989129218622 artancompany22@gmail.com

قیمت بهترین چمن زن از مارک آلکو با مارک های دیگر آلمانی می تواند تفاوت داشته باشد، ولی کیفیت برند ها هم گاهی متفاوت است.
بهترین مارک در بازار کنونی ایران تقریباً غیر قابل تشخیص است. زیرا هر مارکی مزایا و محاسنی دارد. اما آن چه در مورد ماشین آلات فضای سبز مثل انواع چمن زن مطرح است، علاوه بر دسترسی در اکثر مناطق کشور به آن برند، خدمات و قطعات می باشد. برند هایی مانند آلکو در ایران دارای نمایندگی رسمی است که خوشبختانه شرایط فروش خوبی هم برای همکاران در سراسر کشور فراهم کرده است.

منبع: سایت باغبانی ها