+989129218622 artancompany22@gmail.com

مسلماً قیمت بهترین چمن زن دستی باید ارزان تر از مدل های دیگر باشد، اما گاهی با نمونه های برقی برابری در قیمت می کند.
برخی از افراد که دارای مساحتی کوچک از چمن در باغ، ویلا و یا منزل خود هستند، با این استدلال که دستگاه چمن زن دستی ارزان تر است، عموماً به دنبال این مدل ها می گردند. چمن زن دستی باید سبک تر باشد. اما گاهاً برخی برند های بی کیفیت بدنه ای شبیه به کاغذ دارند که تحمل کوچک ترین ضربه را ندارند. در نتیجه اگر بهترین مدل ها و برند های چمن زن های دستی را هم مشاهده کنید، بدنه ای مقاوم دارند و خب همین افزایش کیفیت در قیمت آن ها موثر خواهد بود.