+989129218622 artancompany22@gmail.com

جدیدترین مدل اره باغبانی برقی با قیمت ارزان تر از بازار بدون واسطه در این مرکز توزیع می شود.
همان طور که می دانید اره برای برش استفاده می شود و طراحی های مختلفی هم دارد. زیرا این ابزار جهت قطعه بندی در هر صنعتی از مواد غذایی گرفته تا قطعات صنعتی و ابزار آلات استفاده می شود. اما در نمونه های باغبانی به منظور بریدن شاخه و تنه درختان استفاده دارد. جدیدترین مدل های برقی با سرعت و دور موتور مناسب به همراه ایمنی بیشتر تولید می شوند. و خب همان طور که می دانید نو که به بازار آید، کهنه در قیمت و فروش دل آزار می شود. جدیدترین تکنولوژی ها قیمت بالاتری هم دارند.