+989129218622 artancompany22@gmail.com

بهترین اره باغبانی بنزینی که در بازار می توان خرید، با چه قیمت و نرخی است؟ آیا این اره ها کاربرد خاصی دارند؟
اولین مشخصه در اره های بنزینی باغبانی که البته زیاد هم برای باغداری کاربرد ندارند، داشتن فیلتر هوا است. این به دلیل دور موتور زیاد و افزایش دمایی است که در حین کار، اره خواهد داشت. اما قیمت خرید در این ابزار موتوری هم متفاوت است. مثلاً سایز تیغه یا قدرت موتور در این قیمت گذاری اثر خواهد گذاشت. این اره ها دارای سیستم ترمز ایمنی در زمانی هستند که کنترل اره از دست کاربر خارج شده است.