+989129218622 artancompany22@gmail.com

آیا می دانید قیمت دستگاه چمن زن برقی در چه رنجی است؟ آیا میزان کارایی آن را می دانید؟
هر چند بسیاری از مزیت ها، مانند کمی سر و صدا در دستگاه چمن زن برقی می تواند شما را برای خرید آن وسوسه کند، اما رنج قیمت های مختلفی از این دستگاه در بازار وجود دارد. قیمت بیشتر برای نمونه هایی است که عرض برش بیشتر و یا قدرت موتور بالاتری دارند. اما میزان کارایی این مدل بیشتر برای زمین های کوچک یا نهایتاً متوسط است.