+989129218622 artancompany22@gmail.com

آیا اطلاع از ساخت ابزار باغبانی دستی مثل اره در شرکت های ایرانی دارید؟ آیا می دانید که قیمت روز این مارک ها چگونه است؟
به نظر می رسد، اگر قرار باشد، اره باغبانی و یا هر یک از ابزار باغبانی دستی را که بخواهیم می توانیم در ایران با توجه به پتانسیل های موجود بسازیم. در این صورت نیازی به واردات نخواهیم داشت. ولی باز در برخی مواد اولیه ممکن است، واردات داشته باشیم و ارتباط غیر مستقیم با نرخ ارز، قیمت روز را ممکن است، نوسانی کند. در هر صورت قیمت روز در تولیدات ملی با ثبات تر خواهد شد.