+989129218622 artancompany22@gmail.com

قیمت روز انواع چمن زن آلمانی در کشور توسط وارد کننده آن و البته متناسب با قیمت ارز خواهد بود.
قیمت ابزار آلات و ماشین های فضای سبز مثل چمن زن این روز ها بسیار نوسانی است. ارز هر لحظه تغییر دارد و البته واردکننده ها برای تأمین نیاز بازار مجبور به سازگاری با شرایط و واردات به روز خود هستند. چمن زن آلمانی زمانی که می تواند، با آپشن ها و مشخصات فنی مختلف در بازار توزیع گردد، هم دارای قیمت متفاوت است. این مارک ها توسط شرکت وارد کننده خدمات و پشتیبانی دارند.